مصاحبه روابط عمومی شرکت ذخیره شاهد با مهندس وحید یگانه مدیرعامل شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد
به اطلاع كليه اعضاي محترم موسسه اندوخته شاهد مي‌رساند با توجه به سؤالات متعدد اعضا در خصوص شركتهاي زيرمجموعه شركت شاهد، روابط عمومي شركت ذخيره شاهد اقدام به انجام مصاحبه با آقاي مهندس حميدرضا  وحيد يگانه مديرعامل شركت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد نموده است  مشروح سؤالات و پاسخهاي ارائه شده جهت آگاهي سهامداران به شرح ذيل منتشر مي‌گردد.
-  جناب آقاي وحيد يگانه لطفاً خودتان را معرفي فرماييد؟
اينجانب حميدرضا وحيد يگانه حدود سه دهه است كه افتخار دارم كه در خدمت مجموعه شاهد باشم در مراحل و رده هاي مختلف شغلي و مديريتي در اين مجموعه انجام وظيفه نموده ام و بنا به تصميم و اعتماد اعضاي محترم هيئت مديره و مديرعامل محترم شركت شاهد از سال 1391 به عنوان مديرعامل و عضو هيئت مديره در شركت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد انجام وظيفه مي نمايم.
- لطفا شركت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد را معرفي نماييد ؟
شرکـت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد يكي از 5 هلدينگ اصلي شركت شاهد مي باشد. در سال 1374 با تغيير مديريت مجموعه شاهد و بسط و گسترش فعاليتهاي اين مجموعه كه در شمايي كلي حول دو محور صنعت و معاملات كلان خصوصي سازي متمركز گرديده، اقدامات موثرو متنوعي صورت پذيرفته و در ادامه همين سياستها  با استفاده از قانون ايثارگري در معامله انجام شده با بانك تجارت20 شركت و سهام آنها را كه متعلق به بانك مذكور بوده را خريداري نمود و با توجه به گسترش فعاليتهاي شركت، ارائه خدمات جانبي براي اداره اين شركتها لازم و ضروري بود لذا مديريت شركت شاهد براي حسابرسي و رسيدگي و به طور كلي تعيين تكليف و اداره امور اين شركتها،  شركتي  با نام شركت حسابرسی و خدمـات مدیـریت شاهد را در تاریـخ 1374/07/17بصـورت سهامـی خـاص تاسیـس نمود. فعالیـت اين شـرکت عمـلاٌ از نیمــــه دوم آبـان مــاه سـال 1375 شروع و تا شهریـورمــاه 1377 ادامه داشتـه است .اما پس از آن شركت حسابرسي و خدمات مديريت شاهد تا تـاریـخ مهـــرمـاه سال 1381 متـوقف بـــوده ليكن از مهـرمـــاه 1381 بــراسـاس تصمیمـات متخـذه از طرف شركت شاهد با هیئت مدیــره ای مـرکب از پـنـج نفـر تجدیـد فعالیت نمود و نام شركت در تاريـخ 1387/06/20به دليل رعايت برخي از الزامات قانوني به شركت خدمات مالي و مديريت شاهد و سپس در آذر1389به شركت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد تغيير و با موضــوع فعاليت جديد، اصلاح ساختار گرديد .
- هدف از تاسيس شركت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد چیست ؟
در اوايل دهه 80 و از زماني كه شركت شاهد آماده ورود به بورس شد با توجه به تعداد زياد شركتهاي زير مجموعه شاهد و شفاف نبودن مانده حساب آنها وعدم حسابرسي اين شركتها در يك تصميم مديريتي مقرر 
 
 
گرديد بخش عمده اي از شركتهاي وابسته به شركت شاهد به شركت خدمات مالي و مديريت شاهد منتقل گردند به همين جهت بيش از 50 شركت از جمله شركتهاي شاهد استانها و ديگر شركتهاي زير مجموعه شركت شاهد 
جهت انحلال، تصفيه، تغيير وضعيت يا فروش به اين شركت واگذار گرديدند بنابراين در يك جمع بندي كلي اهداف و وظايف اين شركت علاوه بر تعيين تكليف اين قبيل شركتها كه فوقاً بدان اشاره گرديد
(( مديريت و نظارت فني بر امور ابنيه و مستغلات اجراي كليه پرو‍ژه هاي ساختماني عمراني تاسيساتي و هرگونه فعاليت فني و مهندسي در زمينــه هاي صنعتــي خدماتي و توليدي و بازرگاني ارائه کلـیه خدمـات مالـــی، مدیریت و مشـاوره، طراحـی و اجـرای سیستمـهای مـالـی ، اداری و بازرگانی ، تهـیه توجیــه اقتصـادی طرحها ، ارزیابی سهــام شرکتها ، بررسـی اقتصادی سرمــایه گذاریها، قبول سمت بازرس قانونــی شرکتها و انجام هرگونه فعالیت مجاز دررابطه بـا موضوع شرکت ،ايجاد شعب و نمايندگي در داخل و خارج از كشور ترخيص كالا از گمركات و بنادر داخلي كشور و انجام كليه امور بازرگاني ، خريد و فروش سهام براي شركت و شركت در مناقصه ها و مزايده ها ي داخلي و خارجي دولتي ، خصوصي و تعاوني و بطور كلي هرگونه فعاليت مجاز در رابطه با موضوع شركت در حيطه وظايف شركت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد است .
- شركتهاي وابسته به شركت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد كدامند ؟  
شركتهاي وابسته به شركت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد بيش از50 شركت بود كه از مجموع آنها تعدادي در حال توقف، بخشي از آنها منحل و ختم تصفيه آنها نيز اعلام گرديده و برخي نيز در حال تشريفات انحلال مي‌باشند و معدودي هم به فروش رفته اند. در حال حاضر دو شركت از شركتهاي وابسته به شركت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد شامل شركت شاهد فارس و شاهد خراسان همچنان تداوم فعاليت دارند. شركت شاهد فارس به دليل اينكه همچنان املاكي در اختيار دارد و علاوه بر آن تعدادي از پرونده هاي حقوقي قديمي و مسائل مربوط به فعاليتهاي قبلي خود را پيگيري مي نمايد و شركت شاهد خراسان هم با توجه به بستر مناسب استان خراسان براي انجام سرمايه گذاري و ساير فعاليتهاي مرتبط با اساسنامه  فعال مي باشد مضافاً اينكه 65 درصد سهام اين شركت در سال1390 به موسسه اعتباري  افضل توس واگذار شده است كه خوشبختانه در سال گذشته فعاليتهاي اين شركت منتج به ايجاد سود جزئي براي مجموعه شده است.
 
 
 
- سرمايه فعلي شركت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد چقدر مي باشد؟
سرمايه شركت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد تا آخرين روزهاي سال 92 بالغ بر250 ميليارد ريال بود كه در اجراي سياستهاي كلان شركت شاهد پس از طي كليه مراحل قانوني  با افزايش مبلغ 450 ميليارد ريال به سرمايه قبلي در حال حاضر سرمايه شركت معادل 700ميليارد ريال مي باشد.
- مهمترين فعاليتهاي جاري شركت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد چيست؟
از سال 1389 با تغيير وضعيت ايجاد شده در اساسنامه ، فعاليتهاي  اين شركت حول دو محور اصلي متمركز گرديده است :
الف- اداره و تعيين تكليف قانوني شركتهايي كه در گذشته از طرف شركت شاهد به اين شركت  واگذار گرديده اند و يا شركتهايي كه همچنان متعلق به شركت شاهد بوده اما تعيين تكليف آنها به اين شركت محول شده است كه مطابق برنامه در سال جاري بايد اقدامات قانوني براي انحلال و همچنين مقدمات لازم براي ختم تصفيه 5 شركت انجام پذيرد.
ب- پيگيري هاي مربوط به دعاوي دولتي و غير دولتي املاك شركت، همچنين با توجه به كلان بودن املاك شركت شاهد و شركت فراوري و توسعه ابنيه شاهد، براي  بهره برداري بيشتر و آسانتر لازم است اين املاك به سمت كوچك سازي حركت نمايند كه در حال اقدام مي باشد.
به طور كلي فعاليتهاي جاري شركت علاوه بر فروش املاك ، پيگيري و برسي پروژه هاي متعدد در خصوص اراضي و املاك معرفي شده،نگهداري املاك شركت و رفع پاره اي از معضلات آنها،پيگيري و رفع مشكلات قراردادي سنوات گذشته، پيگيري امور املاك شركت شاهد و واگذاري آنها وانجام ساير ماموريتهاي محوله مي‌باشد.
- برنامه هاي آتي و چشم اندازي كه براي شركت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد در نظر داريد را تشريح نماييد؟
برنامه آتي شركت ادامه اتمام كار شركتهايي است كه در اختيار ما قرار گرفته و در بحث املاك نيز ما همچنان به دنبال رفع نواقص املاك جهت روز آمد كردن و افزايش بهره وري املاك جهت بالا بردن ضريب جذب نقدينگي هستيم.
- چه موانع و مشكلاتي در راه تحقق برنامه هاي جاري و آتي شركت وجود دارد؟
خوشبختانه موانع درون سازماني بسيار كمي داريم و در كل مشكل زيادي نداريم و بخش عمده املاك ما از لحاظ فني هيچگونه مشكلي ندارند و تماماً قانوني هستند، مشكل اصلي ما مشكل و مانع عمومي اقتصاد كشور يعني ركود است.  اگر ركود اجازه فعاليت بدهد مي توانيم به خوبي املاك را مديريت كنيم متاسفانه ركود سنگيني كه در معاملات املاك وجود دارد كه از ابتداي سال هم تا حدودي قابل پيش بيني بود چون افزايش قيمتها در يك دوره دو ساله در اين بخش اتفاق افتاد خصوصاً بدليل جهش قيمتي  فوق العاده  شديد سال 1391 وابتداي 1392ركود اين دوره فترت قابل پيش بيني بود و اميدواريم اين دوره زودتر به پايان برسد و فعاليتها در مسير عادي به جريان افتد.
- دستاوردها و موفقيتهاي شركت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد را توضيح بفرماييد؟
به حول و قوه الهي شركت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد طبق رسالت خود در بخش املاك توانسته ايم خيلي از مشكلات و مسائل حاد و پيچيده را از مجاري قانوني پيگيري و مشكلات آنها را مرتفع نمائيم بعنوان مثال : 
پيگيري و به نتيجه رسيدن واگذاري قدرالسهم شركت در سه پلاك ثبتي واقع در اتوبان امام علي (ع) كه در سنوات گذشته در طرح واقع شده بود،  رفع نواقص و دريافت پايان كار رستوران پانيذ كيش و انجام مراحل اخذ سند، اصلاح نقشه هاي تفكيكي ملك نكا و افراز آن پس از خريد سهم اوقاف و شهرداري،پيگيري ساخت پروژه رودكي شيراز با توجه به تغييرات اعمال شده در خصوص جواز (از 3 به 5 طبقه و افزايش سطح اشغال )،پيگيري امور مربوط به پروندهاي شركتهاي متوقف و منحله از جمله پرونده هاي حقوقي و بيمه، ماليات و ساير موارد مرتبط و مواد ديگر.
- شماره تماس و روش های اطلاع رسانی شرکت را اعلام فرمایید؟
آدرس :تهران خیابان استاد مطهری-انتهای خیابان کوه نور - پلاک  24
تلفن : 3- 88541452
فکس : 88743705
ایمیل: info@fartash.co.ir  سايت شركت : www.FARTASH.CO.ir
 
 
   1394/11/5 16:51

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:
خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 1208
1/10 (تعداد آرا 1 نفر )