فروش واحدسهمی به چه نرخی انجام می شود؟
فروش واحد سهمی به قيمت تاریخ انجام فروش  عضو انجام می شود و تا آن زمان تمامی عواید کما فی السابق به عضو متقاضی تعلق خواهد گرفت.شايان ذکر است ، قیمت واحد سهمي در مؤسسه ، قیمت پاياني روز قبل سهام شاهد در بورس می باشد.
جهت فروش واحد سهمی از چه طریقی می توان اقدام کرد؟
اعضا می توانند با در دست داشتن مدارک هویتی شامل کارت ملی و کارت بنیاد  به همراه شماره حساب بانك اقتصاد نوین به نماینده اين شركت مستقر در استان مربوطه مراجعه و جهت تکمیل فرم فروش اقدام نمایند. البته قبل از ارائه درخواست فروش حتماً لازم است از فعال بودن حساب بانكي خود اطمينان حاصل كنند.
نمایندگان شرکت معمولاً توصیه می کنند که سهام را نفروشیم علت چیست؟
به دلیل این که ارزش واقعی سهام شاهد خیلی بیشتر از نرخی است که در ساز و کار سازمان بورس و با توجه به شرایط اقتصادی فعلی تعیین می شود و در حال حاضر نرخ سهام کاهش داشته است وظیفه ما ایجاب می کند که با راهنمایی و مشاوره ی لازم اعضا را از این موضوع در هنگام فروش مطلع کنیم تا از متضرر شدن آنها به این نحو جلوگیری گردد
سود سالهای قبل را که دریافت نکرده ایم چه وضعیتی پیدا کرده و درصورتیکه سود سهام خود را برداشت نکنیم چه وضعیتی خواهد داشت؟
بطوركل به سود سهام هيچ سودي تعلق نگرفته و بعنوان طلب سهامدار نزد موسسه مي ماند كه صلاح اعضاء محترم در این است که با ارائه درخواست خود به بنیاد مربوطه ، نسبت به برداشت آن اقدام نمایند. البته درصورت انجام افزایش سرمایه ، مؤسسه آنها را تبدیل به واحدسهمی می کند که تابحال نیز تقریبا اینچنین بوده و سعي شده  تمامی سود اعضاء محترم مؤسسه اندوخته شاهد  تبديل به واحد سهمي موسسه و سهام بانک دی شود.
سود و بازدهی سهامدار از یک سهم ، به چه نحو بدست می آید؟
بطور كل يك شخص با خريد يك سهم از دو طريق مي تواند از آن بازدهی بدست آورد:
1- از محل تغییرات قيمت سهام و اختلاف قيمتي كه مابين قيمت خريد و قيمت فروش  حاصل مي گردد كه ممکن است قیمت فروش  بیشتر از قیمت خرید باشد و منجر به سود شخص گردد و ممکن است که بالعکس قیمت کاهش یافته باشد و خریدار ضرر کرده باشد .
2- از محل سود سالانه كه شركتها پرداخت ميكنند: اساساً شركتها بصورت سالانه سود خود را محاسبه و پرداخت مي كنند. يعني به كليه اشخاصي كه در زمان برگزاري مجمع عمومي سهامدار شركت باشند فارغ از اينكه يك روز قبل از برگزاري مجمع سهام شركت را خريداری يا از يكسال قبل سهامدار بوده باشند ، سود سالانه را پرداخت ميكنند.البته شركت مي تواند تا حداكثر 8 ماه بعد از برگزاري مجمع، از پرداخت سود خودداري نمايد و سهامدار نيز مي تواند طي اين 8 ماه سهام خود را فروخته و سودخود را بعدا از شركت مطالبه نمايد.لذا برای آنکه بازدهی خود از سرمایه گذاری در یک سهم را محاسبه نمائیم باید تغییر قیمت را در آن دوره زمانی مورد نظر محاسبه نمائیم و آنرا با سود سالیانه پرداختی جمع نمائیم.
قیمت سهام در ابتدای سال –  قیمت سهام در انتهای سال + سود پرداختی در مجمع سالیانه = بازده آن سال یا دوره سهم شرکت
100  *  قیمت اول دوره /  نرخ بازده آن سال شرکت  = درصد بازدهی آن سال سهم
جهت برداشت سود چه اقدامی باید کرد ؟
در بازه هاي زماني كه طي جدول زمان بندي پرداخت سود اعلام مي شود ، اعضاي محترم مي توانند با مراجعه به سایت شرکت و ورود به قسمت پرتال اعضا ،  با وارد کردن کد ملی و تکمیل فرم مربوطه جهت برداشت سود خود اقدام نمایند. چنانچه کد ملی و شماره سپرده ی اعضا در این قسمت صحیح نباشد و یا در سیستم ثبت نشده باشد و همچنين در زمانهاي خارج از جدول زمان بندي  می بايست  به نماینده ی اين شركت مستقر در استان مربوطه يا شهرستان مراجعه و  جهت تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند.
مجمع عمومی شرکت شاهد در چه تاریخی برگزار می گردد؟
مجمع عمومي شركت شاهد معمولاً حداكثرتا پايان مهرماه هر سال برگزار مي گردد و سود مجمع سالیانه مشخص می شود.
سود سالیانه شرکت شاهد چقدر است؟
سود سالیانه شرکت در سالهای مختلف متفاوت بوده و بسته به عملکرد اقتصادی شرکت متغییر یوده است .
«« « 8/ » »»