فرم پرسش اعضا
مشخصات فردی
لطفا نام خود را وارد نمایید شایان ذکر است پر کردن این فیلد اجباری نیست.
نام :
پرسش
سوالات خود در خصوص مسایل مرتبط با امور واحد سهمی را در این قسمت وارد نمایید.
* شرح پرسش :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :