لطفا نظرات خود را جهت پیشبرد طرح باشگاه اعضاء  در فرم زیر وارد نمایید.
فرم بانک ایده
اطلاعات فردی
لطفا مشخصات فردی خود را به صورت دقیق و کامل وارد نمایید,
نام و نام خانوادگی :
سن :
* استان محل اقامت :
* نسبت با شهید :
کد عضویت :
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس خود را با دقت وارد نمایید, بدیهی است از این اطلاعات جهت ارتباطات بعدی سایت با شما استفاده خواهد شد و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد
تلفن ثابت :
تلفن همراه :
پست الکترونیک :
سوابق تحصیلی
اطلاعات دقیق مربوط به مدارک تحصیلی خود را در اینجا وارد نمایید.
* مدرک تحصیلی :
* رشته تحصیلی :
توضیحات
خلاصه نظر و ایده خود را در این قسمت وارد نمایید.
* خلاصه نظر یا ایده :
فایل رزومه :
فایل کامل نظر یا ایده :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :